Werkwijze

     
 

Werkwijze

Voor de plaatsing in WijsZo geldt een bepaalde werkwijze
> meer info (pdf)

In de KANSgroep start de individuele training Alles Kidzzz
De reden dat deze training gegeven kan worden is vanuit een samenwerking met de gemeente. De training is evidence based en levert ons tot nu toe goede resultaten op. De training is gericht op het verkrijgen van inzicht in gedrag, het vergroten van het zelfbeeld en het leren omgaan met moeilijke situaties. Om de doelen die voortkomen uit de training te behalen, worden de vaardigheden die ze daarvoor nodig hebben geoefend in de dagelijkse praktijk, zowel school als thuis.

Als blijkt dat na de training de doelen niet bereikt worden, kan er in overleg met het team van WijsZo gekeken worden naar de mogelijkheden binnen jeugdzorg. Om te voorkomen dat kinderen op wachtlijsten komen te staan en daardoor niet direct de zorg kunnen krijgen die nodig is in deze drie maanden, is er een GGZ bedrijf (SY) deels gekoppeld aan WijsZo. Hierdoor zijn de lijntjes erg kort en kunnen de trainingen, onderzoeken en behandelingen plaatsvinden tijdens schooltijd op dezelfde locatie. Dit kan voor ouders drempelverlagend werken.
Uiteraard is de keuze voor de hulpverlenging helemaal vrij voor ouders. Wij geven enkel advies over de onderwijsvorm en wat daar in onze ogen voor nodig is.


Bij langdurige trajecten kan een plaatsing in de STERgroep wenselijk zijn. Ook dan blijven wij gericht op het terugplaatsen in het reguliere onderwijs.

 


Bert Hoevenberg - webdesign