Wat we bieden

     
 

Wat we bieden

Observaties op de basisschool
Preventieve hulp op de basisschool
Plaatsing van drie maanden in de KANS-groep
Alles Kidzzz training
Directe koppeling met de jeugdzorg
Kindgesprekken met een persoonlijk ontwikkelingsplan
Terugplaatsingstraject
Groepstraining voor executieve functies op de basisschool


> Reacties van kinderen
> Reacties van ouders

 


Bert Hoevenberg - webdesign