Wat is WijsZo

     
 

Wat is WijsZo

WijsZo is een onderwijs-zorgcentrum met twee groepen: KANS en STER.
  KANS staat voor Kinderen Allemaal Naar School
  STER staat voor Samen Trainen en ERvaren

WijsZo is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar die het even moeilijk hebben op hun school. Als een kind daar vastloopt, kunnen wij binnen twee dagen opvang bieden. Zij komen in de KANSgroep, waar ze drie maanden blijven. Tijdens deze periode krijgen ze les op hun eigen niveau. Verder kijken wij dat er nodig is om het kind weer op de rails te krijgen.

Wij streven naar terugkeer naar de school van herkomst. Ook bieden we de mogelijkheid om het kind te laten integreren op een andere school. Mocht er meer tijd nodig zijn voordat terugkeer naar het reguliere onderwijs mogelijk is, kan het kind naar de STERgroep. In deze groep wordt intensief gewerkt aan het trainen van vaardigheden die kinderen nodig hebben op school.
In deze groep zitten kinderen 1 tot 2 jaar.

Kind-unit WijsZo is een gezamenlijke voorziening van de scholen van het samenwerkingsverband passend onderwijs 2203 en is gevestigd in Meppel aan de Jacob Marisstraat.

> Het team van WijsZo

 


Bert Hoevenberg - webdesign