Voor wie is WijsZo

     
 

Voor wie is WijsZo

KANS
De KANSgroep is bedoeld voor kinderen die vastlopen op school. Hier liggen verschillende redenen aan ten grondslag. Sommige kinderen laten (ernstige) gedragsproblemen zien. Andere kinderen komen moeilijk tot werken, terwijl ze wel slim genoeg zijn. Weer andere kinderen vinden het moeilijk om met klasgenoten om te gaan en zijn snel agressief.
Zodra ze bij ons in de KANSgroep komen, start er ook een training. Deze training heet Alles Kidzzz en is oorspronkelijk bedoeld voor kinderen met dwars en opstandig gedrag. De onderdelen uit de training zijn echter geschikt voor verschillende soorten problemen. Kinderen leren tijdens deze training beter te kijken naar hun eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Ook leren ze slimmere manieren aan om beter om te kunnen gaan met dingen die ze moeilijk vinden.


STER
Als de kinderen in de KANSgroep meer tijd nodig hebben, kunnen ze naar de STERgroep.
In de STERgroep richten we ons op het ontwikkelen van een goede werkhouding, doorzetten en het trainen van vaardigheden. Het gaat om de uitvoerende functies die kinderen nodig hebben om tot leren te komen. Tijdens deze periode kijken we wanneer de kinderen weer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. In de meeste gevallen is er na een jaar redelijk goed zicht op de vorderingen en kan in het daarop volgende jaar aandacht geschonken worden aan het terugplaatsingstraject.

 


Bert Hoevenberg - webdesign