Nicole Meijerink

 

< vorige pagina

 
 

Binnen WijsZo werk ik drie dagen in de week als ondersteuner in de beide groepen. De andere twee dagen werk ik 'Alles Kidzzz' trainer. Juist de combinatie van deze twee functies maakt dat ik van heel dichtbij mee maak waar het kind mee worstelt en hoe het denkt over zijn eigen gedrag en zijn omgeving. Door het contact wat ik heb met het kind en zijn omgeving (ouders) komen deze dingen als vanzelf aan de orde.

Alles Kidzzz is een training voor kinderen met externaliserend gedrag. Dit houdt in dat het kind gedrag laat zien waar de omgeving (en vooral ook het kind zelf) last van heeft. Het kind kan agressief gedrag laten zien, druk gedrag, vluchtgedrag, uitdagend gedrag... Achter dit gedrag zit altijd een reden!
In de training ga ik samen met het kind op zoek naar deze reden. We brengen samen in kaart wat een kind leuk vindt, waar het een hekel aan heeft, wat het al kan, wat nog niet en hoe het kind dit alles laat zien. Zo zoeken we samen aan de hand van opdrachten en leuke spelvormen uit hoe het gedrag ontstaat en op welke manier hij of zij dit uit. Aan de hand van de gemaakte opdrachten zoek ik werkvormen uit om te gaan oefenen hoe je dit op een andere manier kunt laten zien.
Ook in de klas creëren we oefensituaties zodat er meteen kan worden geoefend met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Zo kunnen we bijsturen en helpen wanneer nodig.
Het doel van de training is dat het kind zelf inzicht krijgt in zijn eigen denken en handelen en dat de manier waarop je ergens mee om gaat effect heeft op je gedrag en dus ook op je omgeving.

Uiteraard gaan we dit traject samen met ouders en leerkrachten van WijsZo aan. Ouders worden betrokken door middel van kleine huiswerkopdrachten en tussentijdse evaluatie. Ook is het mogelijk contact te hebben via mail of telefoon.
De oefenopdrachten voor in de klas worden uitgelegd aan de leerkracht. Zo ontstaat er een systeem om het kind heen dat hem/haar helpt met het inoefenen van ander gedrag.
Ik evalueer met alle betrokkenen in een tussentijdse evaluatie. Aan het eind van de training (6-8 weken) volgt er een evaluatie en een eindverslag.

Bij een terugplaatsing of herplaatsing kan het geleerde –met wat begeleiding- verder getraind worden. Het trainingsboekje gaat mee zodat ouders, leerkrachten en eventuele begeleiders precies weten wat er geoefend is.

Nicole Meijerink

 

 
 

< vorige pagina

 


Bert Hoevenberg - webdesign