Gerda Talen

 

< vorige pagina

 
 

Al een aantal jaren ben ik werkzaam binnen het onderwijs en dan vooral met leerlingen met een speciale hulpvraag. Samen met Nicole ondersteun ik de leerkrachten door met de leerlingen binnen WijsZo op zowel didactisch gebied- als op gebied van gedrag te werken.

Ik geloof in de kracht van het kind als individu en het kijken naar de sterke kanten en de mogelijkheden welke ieder kind in zich heeft. Wanneer het lastig is voor een kind om op een gepaste manier uiting te geven aan de verschillende emoties die er zijn of wanneer het niet gemakkelijk is om je staande te houden in de wereld om je heen heb je daar soms hulp bij nodig. Wanneer die hulp er niet voldoende is kan een kind vastlopen, zowel thuis als op school en dat vastlopen kan zich vertalen in verschillend (ongewenst) gedrag.
In mijn werk wil ik kijken naar de onderliggende reden van dit gedrag, omdat het gedrag dat we waarnemen immers altijd iets wil zeggen. Het kind wil er altijd iets mee aangeven. Door hierop in te steken kan er gewerkt worden vanuit de kern, waarbij het kind leert inzicht te krijgen in zijn eigen handelen en handvatten geboden krijgt om dit om te zetten naar meer gewenst gedrag.

Mijn werkzaamheden zijn voornamelijk leerling gericht, maar de samenwerking hierin met ouders en leerkrachten is van wezenlijk belang. Door met het hele systeem rondom het kind in te zetten op de hulpvraag bereik je het meest.

Afhankelijk van de hulpvraag kan ik verschillende methodes inzetten op het gebied van psycho educatie. Dit kan tevens een aanvulling zijn op de interventie "Alles Kidzzz", waar in sommige gevallen een speciale hulpvraag uit naar voren kan komen.
Verder kan ik betrokken worden bij preventieve trajecten binnen het reguliere basisonderwijs en zal ik betrokken zijn tijdens het terugplaatsingstraject wanneer een kind vanuit WijsZo terug kan naar het reguliere onderwijs.

Gerda Talen

 

 
 

< vorige pagina

 


Bert Hoevenberg - webdesign