Bynella Kaandorp

 

< vorige pagina

 
 

Mijn werkzaamheden zijn gericht op het geven van inzicht in gedrag van kinderen. Dit doe ik op kind-, ouder- en leerkrachtniveau. Over het algemeen genomen richt ik me op kinderen met externaliserend gedrag. Deze kinderen worden vaak niet goed begrepen en de reacties die het kind daardoor naar zich toe kan krijgen, kan het gedragsprobleem zelfs vergroten.
Mijn werk onderbouw ik met de kennis die opdoe met de studie MSc Toegepaste Psychologie. Tijdens deze studie leer ik hoe je gedrag kunt vertalen, welke onderliggende factoren meespelen en op welke manier ik deze kennis kan inzetten in de praktijk om gedragsveranderingen tot stand te brengen. Een mooie manier hierbij is het ontwikkelen van interventies die er op gericht zijn om ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. Om dit bij kinderen tot stand te brengen, is het een voorwaarde dat ook de ouders en de leerkrachten inzicht krijgen in het gedrag van het kind en zeker ook in het (onbewuste) gedrag van henzelf.

De kinderen bereik ik op de twee dagen die ik werk in de KANS-groep. Op deze dagen richt ik mij bij de kinderen op het verschaffen van inzicht in zichzelf en in sociale interacties en in de keuzes die de kinderen daar in maken. Vervolgens komt de stap naar het ontwikkelen van vaardigheden die ze nodig hebben om tot andere keuzes te kunnen komen.

De ouders bereik ik via gesprekken waarin heel intensief de beleving van het kind wordt besproken. Ook wordt naar ouders toe een spiegel voorgehouden om ze te laten zien wat ze doen en hoe dat op een kind overkomt en vooral ook welke gevolgen dat heeft.

Met de leerkrachten werk ik intensief samen op het moment dat een kind weer teruggeplaatst gaat worden op de school van herkomst of een andere reguliere basisschool. Voor de teams verzorg ik trainingen op basisscholen met als thema, anders leren kijken naar gedrag. Middels kennisoverdracht en actuele casussen wil ik de leerkrachten bewust maken van gedrag van kinderen en van henzelf.

Bynella Kaandorp

 

 
 

< vorige pagina

 


Bert Hoevenberg - webdesign