Annet Linde

 

< vorige pagina

 
 

Ik sta twee dagen voor de KANS-groep. Op deze dagen werk ik intensief met kinderen aan hun eigen gedragsontwikkeling. Welke keuzes kun je maken en welke vaardigheden heb je nodig om weer mee te kunnen draaien, zonder spanningen en excessen, in een basisschool en ook in vrije situaties.

Verder is mijn werk binnen de KANS-groep gericht op het aanleren en trainen van de executieve functies (STER interventie). De executieve functies zijn de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen. Deze functies heb je nodig in de dagelijkse praktijk en bij het leren op school. Zonder goede executieve functies kan een leerling zijn intelligentie, ook al is deze hoog, niet optimaal inzetten.

Het is heel belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten leren begrijpen hoe het werkt in het brein en dat er middels een STER interventie (Samen Trainen en ERvaren) winst geboekt kan worden. Dit heeft ook een positieve werking op het gedrag van kinderen.
Alle verschillende verhalen en processen maken het werken in de KANS-groep erg afwisselend en uitdagend waar geborgenheid, respect, zelfstandigheid en deskundigheid voor ons belangrijk zijn.
Om te komen waar ik nu ben, heb ik heb al verschillende studies en cursussen gevolgd om. De komende jaren blijf ik mezelf uitdagen, zodat ik me steeds verder kan ontwikkelen in dit vak.

Annet Linde

 

 
 

< vorige pagina

 


Bert Hoevenberg - webdesign